Urmariti-ne pe Facebook

CURS COMUNICARE IERARHICA (FORMALA) SI COMUNICARE INTERPERSONALA (INFORMALA)

Centrul Naţional Vespasian, organizează în Bucureşti, în perioada: 17 - 18 Iunie 2016, în intervalul orar 10:00 - 18:00, un curs cu tematica " Comunicarea ierarhica (formala) si comunicarea interpersonala (informala) ".

Cursul se adresează:
- Coordonatori de echipe;
- Mid Manageri;
- Manageri de Proiect;
- Oricine considera ca merita sa invete sa comunice mai bine;
- Oricine doreste să depășească barierile în comunicare;

Taxa de participare / înscriere curs: 490 lei

Înscrierile au loc până Vineri - 17 Iunie 2016 la adresa de e-mail: cosminonescu@cnvespasian.ro

Cursul este sustinut de Dna. Daniela Stanculescu – specialist in managementul institutiilor publice.

Daniela Stanculescu este specializată în Managementul Instituţiilor Publice la Academia de Studii Economice Bucureşti și master în Managementul Proiectelor la SNSPA – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi în Carieră Judiciară la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir.

Are peste cincisprezece ani de experienţă în administraţia publică, din care cinci ani experienţă în domeniul managementului comunicării şi relaţiilor publice. Este secretar general al Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Informaţii pentru Cetăteni, membru în Consiliul Director al Corpului Comunicatorilor din cadrul AMR şi membru fondator al Institutului de Educaţie prin Cultură.

STRUCTURA TRAININGULUI

Comunicarea formală ierarhică:

- mesajele şi canalele de comunicare reglementate, prestabilite ale unei organizaţii;
- activitatea organizaţiei şi de tot ceea ce este legat de aceasta;
- mesaje verbale, nonverbale, scrise, sub formă de scrisori, mesaje telefonice, mesaje radio, imprimate, note interne, transmiterea mesajelor de către persoanele autorizate, pe canalele oficiale, recepţionarea mesajelor la nivelul persoanelor aflate pe circuitul formal de comunicare şi decodificarea/cunoaşterea conţinutului acestor mesaje;
- comunicările formale, înregistrare şi păstrare în evidenţele organizaţiei, arhivarea documentelor la nivelul organizaţiei, producerea şi/sau gestionarea informaţiilor de interes public/informaţiilor clasificate;
- comunicarea formală pe orizontală, de-a lungul direcţiilor paralele de autoritate (reţeaua de comunicare formală dintr-o organizaţie împreună cu spaţiile de desfășurare a acestor comunicări, stabilirea canalelor de trimitere a mesajelor importante, planul de transmitere ale acestor informaţii, atât pentru emiţători, cât şi pentru receptori, stabilirea persoanelor din sfera relațională, persoanele care trebuie să fie informate asupra acestor acţiuni, mersul acestora şi rezultatul lor, spaţiu de păstrare a informaţiilor care vor fi necesare planificării, operaţiunilor şi controlului, medierea (formală) la nivelul conducătorului organizației);
- comunicarea formală pe verticală (de sus în jos), de la vârf spre bază, transmiterea de dispoziţii şi directive, delimitarea responsabilităţilor angajaţilor, motivarea angajaţilor, informarea lor în mod continuu despre politica, scopurile şi strategia organizaţiei, periodicitatea comunicării, evitarea capcanelor comunicării formale pe vertical (dezinformarea intenționată, rezistența la schimbare, cultură organizațională rigidă);
- creearea unui sistem ordonat pentru superiori şi pentru subordonaţi, pentru a se informa unii pe alţii în mod constant asupra modului de realizare a obiectivelor și modalitatea de acțiune pentru indeplinirea acestora;
- canale formale de comunicare în cadrul rețelei de comunicare formal (stabilirea unui sistem formal de responsabilităţi conform structurii ierarhice a organizaţiei, reţeaua ideală de comunicare și canalele de comunicare de jos în sus, de sus în jos și pe orizontală);
- importanța circulaţiei permanente a informaţiei dintre departamente și importanța existenței posturilor de specialişti în comunicare în organigramă;
- persoane cheie cu atribuții în comunicarea formală la nivel instituțional (persoana responsabilă cu liberul acces la informațiile de interes public, purtătorul de cuvânt, persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă, consilierul etic etc);
- structuri cheie cu atribuții în comunicarea formală la nivel instituțional;
- identitatea vizuală a organizației;
- imaginea organizaţiei în exterior;

Comunicarea interpersonală/informală:

- sistemul de comunicare interpersonal/informal în cadrul organizației (mesaje, fragmente informaţionale, păreri şi expresii ale sentimentelor angajaţilor);
- canale de comunicare interpersonală/informală dictate de necesităţile zilnice, care nu corespund cu cele ale comunicării formale;
- tipuri de mesaje informaţionale (verbal, nonverbal, paraverbal) și căile prin care acestea circulă în organizaţie;
- rolul comunicării informale în realizarea sarcinilor de lucru și în funcționarea organizației;
- surse de tensiune care generează comunicarea interpersonală/informală între grupuri, nevoia de a ocoli canalele oficiale pentru o mai mare rapiditate a schimbului de informaţii;
- rolul activ al canalelor neoficiale de comunicare, rolul comunicării informale în reproiectarea organizaţiei, rolul comunicării informale în contracararea zvonurilor care dăunează activităţii şi imaginii organizaţiei;
- rolul comunicării neoficiale în promovarea iniţiativei şi autonomiei, reducerea riscurilor legate de conflictele de muncă, de fenomene de tipul contraputerii, care sunt generate de excesul de formalism;
- importanța existenței comunicării formale şi informale la nivel instituțional, riscuri generate de promovarea exclusivă a comunicării formale, cadre formale de comunicare, foarte flexibile, care să permită circulaţia adecvată a fluxurilor purtătoare de informaţii şi feedback la acestea;

In taxa de participare sunt incluse:

- suportul de curs si materialele necesare;
- diploma de participare;
- e-coaching ( suport oferit pe e-mail de trainer fiecarui cursant in ceea ce priveste aplicarea tehnicilor invatate, rezolvarea problemelor intampinate );
- coffee break;

Informatii utile