Urmariti-ne pe Facebook

CURS SCRIERE PROIECTE – FONDURI EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII 2014 - 2020

Centrul Naţional Vespasian, organizează în Bucureşti, în perioada: 23 - 24 Iunie 2016, în intervalul orar 10:00 - 18:00, un curs cu tematica " Scriere proiecte – Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 ".

Cursul se adresează:
- tuturor persoanelor care doresc sa invete sa realizeze un proiect cu finantare europeana in perioada 2014-2020 in vederea initierii propriei afaceri;
- tuturor persoanelor care vor sa isi dezvolte competentele in elaborarea si implementarea unui proiect european in calitate de consultant in Accesarea Fondurilor Europene sau membru in echipa de implementare a proiectului;
- tuturor persoanelor juridice care doresc sa isi verifice eligibilitatea firmei in vederea realizarii unui proiect cu finantare europeana pentru dezvoltarea acesteia;
- absolventilor  de studii superioare care vor sa acceseze joburi precum Expert Accesare Fonduri Europene;
- tuturor celor care vor doar sa afle ultimele noutati legislative aferente perioadei 2014 - 2020;

Taxa de participare / înscriere curs: 490 lei

Înscrierile au loc până Marți - 23 IUNIE 2016 la adresa de e-mail: cosminonescu@cnvespasian.ro

Cursul este sustinut de Dl. Marius Gerald Stamate.

TEMATICA GENERALA

- Fondurile structurale şi de coeziune alocate României de către Uniunea Europeană;
- Analiza programelor operaţionale care beneficiază de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă;
- Acţiuni/intervenţii finanţate; axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale fiecărui program de finanţare şi instrumente financiare aferente fiecărui program;
- Analiza de nevoi şi identificarea ideilor de proiect. Stabilirea scopului şi obiectivelor specific proiectului.
- Documentele care stau la baza elaborării propunerii de finanţare (documentele, cadrul de implementare, ghidul solicitantului – condiţii generale şi specifice);
- Identificarea surselor de finanţare; prefinanţarea proiectului şi cererea de rambursare; estimarea resurselor proiectului: categorii de cheltuieli eligibile în cadrul programelor operaţionale, fundamentarea şi elaborarea bugetului proiectului;
- Analiza / Arborele problemelor - aplicaţii practice privind strategia proiectului, formularea scopului şi a obiectivelor specific proiectului, planificarea activităţilor;
- Planificarea proiectului, matricea cadru logic, indicatori de realizare şi de rezultat, evaluarea eligibilităţii solicitantului, partenerilor şi proiectului, definirea echipei de proiect;
- Tehnici şi metode de elaborare a graficului Gantt - aplicaţii practice;
- Elaborarea documentaţiei de proiect: cererea de finanţare, planul de afaceri, studiul de fezabilitate, planul de marketing. Elementele specifice contractului de finanţare / derulării procedurilor de achiziţii publice;
- Încheierea contractului de finanţare (obligaţii, clauze);
- Analiza de eligibilitate în raport cu sistemul de finanţare (cadrul legislativ şi reglementări specifice);
- Managementul riscurilor în proiecte - elaborarea matricei riscurilor;
- Comunicarea rezultatelor. Structura, elementele şi prevederile specifice contractelor de finanţare, acordului de parteneriat şi anexelor;
- Implementarea proiectului: planificarea implementării, actualizarea planului de acţiune, desemnarea echipei şi repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor, stabilirea procedurilor interne de comunicare şi de lucru, proceduri de achiziţie publică etc.;
- Tipuri de raportări în cadrul proiectului (intermediare, de progres, finale, tehnice, financiare);
- Monitorizarea şi evaluarea proiectelor: rezultatele anticipate, estimarea indicatorilor de proiect;
- Promovarea şi publicitatea (conform cerinţelor legislative) în cadrul proiectelor finanţate cu fonduri europene.

Competente dobandite in urma participarii la curs:

- Identificarea programelor de finantare prin care se pot obtine fonduri europene nerambursabile aferente perioadei 2014-2020 in functie de nevoile personale;
- Abilitatea de a folosi corect Ghidul Solicitatului;
- Verificarea eligibilitatii unui Solicitant / Beneficiar de Fonduri Europene si sansele de obtinere a acestora;
- Abilitatea de a completa o Cerere de Finantare;
- Cunoasterea etapelor realizarii unui Proiect finantat din Fonduri Europene;
- Gestionarea unui Proiect finantat din Fonduri Europene;
- Folosirea eficienta a Fondurilor Europene;
- Identificarea cheltuielilor eligibile/neeligibile;
- Tipuri de proceduri de achizitii publice;
- Cunoasterea regulilor de monitorizare si control;
- Cunoasterea cadrului programatic si instituțional de accesare al fondurilor europene in Romania;

Obiectivele de invatare:

1. identificare tipului de program de finantare specific nevoii organizatiei;
2. realizarea documentatiei corespunzatoare in vederea realizarii unui proiect;
3. redactarea proiectului si a cererii de finanțare;
4. insusirea organizarii de proiect;
5. realizarea planului de afaceri, a proiecțiilor financiare, a memoriului justificativ și a modului de completare a anexelor unei cereri de finanțare;
6. auto-evaluarea proiectelor si insusirea metodologiei de evaluare a Autoritatii de Management pentru finantare.

In taxa de participare sunt incluse:

- suportul de curs si materialele necesare;
- diploma de participare;
- e-coaching ( suport oferit pe e-mail de trainer fiecarui cursant in ceea ce priveste aplicarea tehnicilor invatate, rezolvarea problemelor intampinate );
- coffee break;

Informatii utile