Urmariti-ne pe Facebook

Conferinta MANAGEMENTUL RISCULUI IN SECTORUL PUBLIC

Locatie: Brasov Hotel 3*** 

Perioada: 28 Noiembrie 2013

IN CADRUL EVENIMENTULUI SE VOR ABORDA URMATOARELE TEME DE INTERES:

 • Necesitatea managementului riscului.
 • Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioară a pagubelor.
 • Rolul managementului riscului.
 • Relația dintre managementul riscului și controlul intern/managerial. Conceptele de bază ale managementului riscului.
 • Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil și modul lor de interpretare/înțelegere.
 • Prezentarea generală a COSO I, COSO ERM (Enterprise Risk Management) și SR ISO 31000/2010. Înțelegerea definiției riscului, conceptelor de risc inerent, risc rezidual, apetit la risc, impact și probabilitate.
 • Tehnica de formulare a riscului. Exemplu și erori posibile în formularea riscului Prezentarea generală a etapelor procesului de management al riscului.
 • Stabilirea contextului (mediul intern). Organizarea procesului de management al riscului.
 • Responsabilități ale personalului (de conducere și de execuție) entității în cadrul managementului
 • riscului. Identificarea riscului.
 • Metodologia de identificare a riscurilor.Tehnici de identificare a riscurilor. Exemple. Gruparea riscurilor pe categorii. Exemple de categorii de riscuri.
 • Conceptul de apetit la risc. Importanța apetitului la risc. Stabilirea apetitului la risc Analiza riscului.
 • Importanța stabilirii cauzelor și surselor de risc.
 • Evaluarea riscului. Stabilirea scării de evaluare a probabilității și impactului. Erori posibile.
 • Raționamentul folosit la evaluarea probabilității și impactului. Modalități de reducere a subiectivității. Consecințele materializării riscului.
 • Prioritizarea și reprezentarea riscurilor. Metoda grafică, harta riscurilor și metoda tabelară.
 • Răspunsul la risc (Gestionarea riscului). Tipuri de răspuns la risc.
 • Tehnica de stabilire a răspunsului la risc.
 • Exemple. Monitorizarea procesului de management al riscului. Aspecte urmărite în evaluarea și auditarea procesului de management al riscului.
 • Principalele deficiențe și erori posibile în implementarea standardului 11 – Managementul riscului sau a unui proces funcțional de management al riscului
 • Exemple de erori în formularea, evaluarea și gestionarea riscurilor, precum și modul de corectare.
 • Elaborarea registrului riscului.
 • Erori posibile. Exemple

Informatii utile

Pret: 250 Ron

Lector: Marius Tomoiala - Expert in audit si control intern, acreditat IIA (CIA, CRMA) si Mare Emil - Expert in audit si control intern