Urmariti-ne pe Facebook

Fonduri europene

Servicii de consultanta pentru accesarea fondurilor Europene

Serviciile oferite de CENTRUL NATIONAL VESPASIAN urmaresc satisfacerea cat mai completa a nevoilor de finantare a clientului. Astfel, oferim servicii de consultanţă pentru atragerea de finantari nerambursabile din fonduri europene si din fonduri guvernamentale.

Serviciile companiei noastre cuprind intocmirea tuturor documentaţiilor necesare pentru obţinerea fondurilor nerambursabile, de la demararea proiectului pană in momentul  incasarii de către beneficiar a ultimei transe din ajutorul nerambursabil si asistenta pe parcursul implementării in colaborarea cu autoritatea de management a programului de finantare, oferind atat servicii de elaborare a proiectelor cat si servicii de management si implementare.

Primul pas care trebuie facut, dupa ce va decideti sa accesati fonduri europene, este acela al stabilirii unei întalniri cu o firma de consultanta specializata pentru evaluarea sanselor de finantare/eligibilitate si încheierea contractului de consultanta.Societatea de consultanta va face o analiza atat a societatii, cat si a proiectului de investitii propus, va analiza sursele de cofinantare si va va asista pe tot parcursul derularii proiectului.

Serviciile prestate de Centrul National Vespasian sunt:

Evaluare:

 • Prezentarea programelor de finantare;
 • Analiza necesitatilor aferente investitiei;
 • Identificarea oportunitătilor şi solutiilor pentru afaceri;
 • Analiza eligibilităţii solicitantului si stabilirea obiectivelor investitionale.

Elaborarea documentatiei in vederea accesarii fondurilor nerambursabile:

 • Studii de pre-fezabilitate;
 • Studii de fezabilitate;
 • Memorii justificative;
 • Planuri de afaceri;
 • Analize cost-beneficiu;
 • Studii si strategii de piată;
 • Strategii de marketing;
 • Cereri de finanţare.

Implementare / management de proiect:

 • Fise de rsspuns la scrisorile de solicitare a informatiilor suplimentare;
 • Consultanta la semnarea contractului cadru de finantare;
 • Realizare dosare de achizitii;
 • Întocmire cereri de plata;
 • Solutii tehnice si financiare pe perioada derularii proiectului;
 • Rapoarte intermediare si finale.

Fondurile nerambursabile pot fi accesate de beneficiari din domenii de activitate variate.
Exista surse de finantare nerambursabile pentru investitii  din sectoare cum ar fi: 

 • sectorul agricol si agroindustrial (ferme vegetale si animale, unitati de procesare, panificatie etc);
 • sectorul turistic (unitati de cazare si activitati de recreere);
 • microintreprinderi (unitati prestatoare de servicii: cabinete medicale, cabinete de proiectare, saloane; unitati de procesare: fabrici de procesare materiale plastice, metalice, lemnoase; unitati din domeniul reciclarii materialelor, etc);
 • IMM (unitati de productie, constructii);
 • Energie regenerabilă (microhidrocentrale, centrale eoliene, parcuri fotovoltaice etc);
 • Sectorul public (infrastructura publica, scoli, spitale, etc).