Urmariti-ne pe Facebook

OMFP

Servicii de consultanta si asistenta privind implementarea OMFP 946/2005 - Standarde de Control Intern/Managerial

Controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice (inclusiv auditul intern), stabilite de conducere, in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace.

Conform OMFP 946 /2005 cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorii institutiilor publice trebuie sa dispuna masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati.

Echipa Centrul National Vespasian vine in sprijinul entitatii dumneavoastra punandu-va la dispozitie un program complet de consultanta cu privire la proiectarea sistemului de control intern /managerial conform  cerintelor OMFP 946/2005.

ETAPELE propuse de catre Centrul National Vespasian in vederea proiectarii sistemului de control intern/managerial si ulterior implementarea acestuia in cadrul institutiei dumneavoastra sunt:

  • Crearea unei structuri (comisie) cu atributii privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern/managerial.
  • Evaluarea conformitatii institutiei cu cerintele OMFP 946/2005.
  • Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial impreuna cu membrii structurii create.
  • Consultanta in vederea implementarii masurilor stabilite in Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. Etapa se desfasoara numai impreuna cu angajatii institutiei dumneavoastra.
  • Evaluarea sistemului de control intern/managerial in urma realizarii etapelor stabilite in Programul de dezvoltare.
  • Crearea unui sistem de monitorizare a sistemului de control intern/managerial.
  • Raportarea progreselor inregistrate catre forumurile superioare.

Prezentarea echipei Centrul National Vespasian

Echipa Centrul National Vespasian, este o echipa formata din oameni cu pregatire profesionala si experienta in domeniul sistemului de control intern/managerial. Echipa a asigurat proiectarea SCMI in entitati publice cu diverse domenii de activitate (primarii, spitale, DSP-uri, DSVSA-uri, Servicii de Ambulanta, Agentii Teritoriale de Protectia Mediului, etc) in subcontractarea unor renumite firme de consultanta din Romania.

Credibilitate

Lipsa neconformitatilor si neregularitatilor din Rapoartele de audit intocmite in urma evaluarii conformitatii  de catre organisme abilitate  - Curtea de Conturi, Audituri publice interne, etc garanteaza profesionalismul echipei noastre.

Pret

Diferenta dintre noi si alte firme de consultanta este pretul. Acesta se stabileste in urma evaluarii stadiului real de implementare a SCMI in cadrul entitatii dumneavoastra pana la momentul contractarii.